อาคารทางประวัติศาสตร์

อาคารอันมีเอกลักษณ์ซึ่งได้รับอิทธิพลจากตะวันตก มีอายุเก่าแก่มากกว่าหนึ่งศตวรรษ และอาคารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมยังคงมีให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า