ที่นี่คือบ้านและร้านค้าซึ่งสร้างเป็นที่เก็บของโดยสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1901 และเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ เป็นอาคารที่มีคุณสมบัติกันไฟและรอดพ้นจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1907 ซึ่งตอนนั้นวอดวายไปเกือบ 10,000 หลังคาเรือน ปัจจุบันใช้เป็นพื้นที่ให้เช่าสำหรับจัดงานเลี้ยงและนิทรรศการ ส่วนอาคารแบบตะวันตกที่อยู่ติดกันสามารถใช้พักเป็นเกสต์เฮาส์ได้