ที่นี่เป็นวัดพุทธนิกายนิจิเร็น ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฮาโกดาเตะ วัดจิทสึเกียวจิเคยเป็นเวทีในการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ โดยถูกใช้เป็นสถานที่พักฟื้นทหารเรือที่เจ็บป่วยของกองทัพเรือฝรั่งเศสและเป็นสถานกงสุลรัสเซียในช่วงกลางศตวรรษที่ 19