สถานกงสุลรัสเซียแห่งแรกในญี่ปุ่นก่อตั้งขึ้นในฮาโกดาเตะเมื่อปี 1860 อาคารหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานกงสุลรัสเซียในระหว่างปี 1908 จนถึงปี 1944 ปัจจุบันคุณสามารถชมวิวจากภายนอกได้เท่านั้น