สุสานแห่งนี้เริ่มเปิดใช้เมื่อมีการฝังศพทหารเรือสองนายในปี 1854 ในช่วงที่กองทัพเรืออเมริกันเดินทางมาเยือนฮาโกดาเตะ ที่ดินแปลงต่างๆ ถูกแบ่งตามสัญชาติหรือศาสนาของผู้เสียชีวิต