พิพิธภัณฑสถานจีนฮาโกดาเตะเป็นอาคารที่ก่อสร้างแบบจีนทั้งหมดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี 1910 เพื่อใช้เป็นหอประชุมตามแบบ Guandimiao (สุสานจักรพรรดิเทพกวน) ปัจจุบันคุณสามารถชมวิวจากภายนอกได้เท่านั้น