ที่นี่คืออาคารทรงตะวันตกถูกสร้างเพื่อใช้เป็นสำนักงานย่อยของรัฐบาลฮอคไกโดสาขาฮาโกดาเตะในปี 1909 เสาคอรินเทียนบริเวณทางเข้านั้นถือเป็นจุดเด่นของอาคาร ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะโมโตะมาจิ

ปัจจุบันเป็นร้านค้าที่สามารถซื้ออาหารกล่องหรือไอศกรีมกลับบ้านได้ และสามารถรับประทานสินค้าที่ซื้อได้บริเวณโถงชั้น 2