อาคารหลังนี้เคยถูกใช้เป็นสถานกงสุลอังกฤษตั้งแต่ปี 1913 จนถึงปี 1934 ปัจจุบันกลายเป็นอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อระลึกถึงการเปิดท่าเรือฮาโกดาเตะ ที่นี่มีชื่อเสืยงเรื่องห้องดื่มชา ที่ๆ คุณสามารถจิบชาดำไปพร้อมๆ กับการชมวิวสวนกุหลาบ