คุณสามารถทำและเล่นมุคคุริหรือพิณปากของชาวไอนุ ซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของฮอกไกโดและเกาะโดยรอบ โดยจะใช้เวลาทำประมาณ 90 นาที ไม่มีภาษาอื่นให้บริการนอกจากภาษาญี่ปุ่น ต้องจองล่วงหน้าทางโทรศัพท์