สถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักส่วนตัวของพ่อค้าผู้ร่ำรวยนามว่า โซมะ เท็ปเป สร้างขึ้นในปี 1908 ตั้งอยู่ใกล้กับศาลาประชาคมฮาโกดาเตะเก่า ซึ่งสร้างขึ้นจากเงินบริจาคก้อนใหญ่ของพ่อค้ารายนี้ ตัวบ้านปลูกสร้างในสไตล์ญี่ปุ่น เป็นมรดกตกทอดที่แสดงถึงความเป็นฮาโกดาเตะ ที่นี่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น

ภายในอาคารได้มีการจัดเตรียมเครื่องบรรรยายด้วยเสียง เมื่อนำเครื่องไปแตะที่แผ่นไกด์ด้วยเสียงตามจุดต่างๆ จะสามารถรับฟังคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จีน และเกาหลีได้