วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในฮาโกดาเตะ อาคารหลักที่เหลืออยู่สร้างขึ้นราวปี 1900 งานแกะสลักภาพสิงโตและมังกรบนบานประตูสวยงามน่าอัศจรรย์ สำหรับผู้ที่สนใจสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ขอแนะนำให้มาเที่ยวชมวัดแห่งนี้