อาคารอิฐแดงอันโอ่อ่าหลังนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ทำการไปรษณีย์ฮาโกดาเตะในปี 1911 ปัจจุบันถูกใช้เป็นห้างสรรพสินค้า ที่นี่ คุณสามารถลองสร้างกล่องดนตรีได้ด้วยตัวเอง