พิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวกับทาคาดายะ คะเฮ ซึ่งได้รับตำแหน่ง ‘บุคคลผู้มีส่วนในการพัฒนาฮาโกดาเตะ’ อาคาร 2 แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1903 และปี 1923 เดิมผู้ขายอาหารทะเลใช้เป็นโกดังเก็บสาหร่ายทะเล

เรากลับมาดำเนินการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2024