ฮาโกดาเตะ บุเกียวโช เคยเป็นอาคารที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดและเป็นประตูสู่ต่างประเทศในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 อาคารส่วนหนึ่งได้รับการบูรณะใหม่และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมในปี 2010 คุณสามารถชมงานฝืมือช่างศิลป์จากสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม