สถานที่ทางประวัติศาสตร์แห่งพิเศษ โกเรียวคาคุเป็นป้อมปราการสไตล์ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อปี 1864 ยามที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคใหม่ ได้เกิดสงครามในประเทศระหว่างซามูไรที่เคยเป็นกลุ่มปกครองเดิม กับกลุ่มรัฐบาลใหม่ที่มีจักรพรรดิเป็นศูนย์กลาง สถานที่นี้เป็นฐานทัพหลักของเหล่าซามูไร ในปัจจุบัน ที่นี่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะ และได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ที่มีดอกซากุระเบ่งบานสวยงามในฤดูใบไม้ผลิ