ชั้นชมวิวบนหอคอยโงะเรียวคะคุนั้นสามารถชมทัศนียภาพของป้อมปราการโกเรียวคาคุได้เต็มตา ที่ชั้นแรกมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกหลากหลายประเภท ซึ่งไม่ได้มีเพียงขนมหวานและของกินจากฮาโกดาเตะและฮอกไกโดเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ โทชิโซ ฮิจิคาตะ และสมรภูมิฮาโกดาเตะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโกเรียวคาคุจำหน่าย และยังมีร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าดั้งเดิมที่ชั้นชมวิวอีกด้วย