พิพิธภัณฑ์ศิลปะแห่งนี้จัดแสดงผลงานภายใต้แนวคิด “ศิลปะในฮอกไกโดตอนใต้” “ศิลปะและอักษรวิจิตรตะวันออก” และ “ศิลปะสมัยใหม่ที่เกี่ยวกับอักขระและสัญลักษณ์” โดยมีผลงานจากคาเนโกะ โอเท นักเขียนอักษรวิจิตรแถวหน้าของญี่ปุ่น