แหล่งช็อปปิ้ง

ท่านสามารถซื้อสินค้าพิเศษของฮาโกดาเตะได้ที่ร้านขายของที่ระลึกและห้างสรรพสินค้าดังนี้

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า