ที่ยอดจุดชมวิวและชั้นล่างสถานีกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะนั้นมีร้านจำหน่ายของชำร่วยซึ่งสามารถจับจ่ายได้ตามสะดวกทั้งก่อนและหลังขึ้นกระเช้า โดยมีจุดจำหน่ายขนมหวานแบบดั้งเดิมและของชิ้นเล็ก ๆ รวมถึงของที่ระลึกทั่วไป