ภูเขาฮาโกดาเตะนั้นสูงจากระดับน้ำทะเล 334 เมตร ย่านชานเมืองฮาโกดาเตะและทะเลนั้นแผ่ขยายจากบริเวณตีนเขา ที่จุดชมวิวสามารถดูทัศนียภาพสวยงามได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ท่านสามารถขึ้นไปบนยอดเขาโดยกระเช้าหรือรถบัส หรือเดินลุยตามทางที่พาขึ้นไปบนยอดเขา ท่านสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติกว้างใหญ่และชมซากป้อมปราการที่เคยใช้จนกระทั่งปี 1945