ศาลเจ้าที่มีประวัติยาวนานกว่า 360 ปีนี้คือเทพผู้พิทักษ์บ่อน้ำพุร้อนยุโนะคาวะ ตั้งอยู่ใกล้กับป้ายรถรางยุโนะคาวะ ซุ้มประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่และซุ้มประตูเล็กที่เรียงเป็นแนวยาวไปยังศาลเจ้าอินารินั้นจะดึงดูดความสนใจของท่าน ท่านสามารถลองทำเครื่องรางนำโชคได้