ยาจิกะชิระ-ออนเซ็น เป็นโรงอาบน้ำพุร้อนบนเชิงเขาฮาโกดาเตะ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาทีโดยรถรางและเดินเท้าจากสถานีฮาโกดาเตะ ที่นี่ได้รับความนิยมในหมู่ชาวเมืองและผู้ชื่นชอบการเที่ยวชมวิว และยังมีบ่ออาบน้ำกลางแจ้งอีกด้วย