ร้านค้าแห่งนี้ มีร้านสาขาอยู่ ณ บริเวณท่าเรือข้ามฟากสุงารุไคเคียวฮาโกดาเตะที่เชื่อมระหว่าง 2 ท่าเรือคือฮาโกดาเตะกับจังหวัดอาโอโมริ (อาโอโมริ-โอมะ)
มีทั้งร้านจำหน่ายของท้องถิ่นที่ครบครันไปด้วยของฝากและของขึ้นชื่อของฮอกไกโดและฮาโกดาเตะ(8:00am~7:00pm)
และยังมีร้านแบบร้านสะดวกซื้อที่สามารถซื้อข้าวกล่องหรือเครื่องดื่มได้ด้วย (6:30am~10:00pm)