อาคารที่สถานีฮาโกดาเตะนั้นมีมุมสำหรับชอปปิ้งซึ่งมีของพิเศษจากฮอกไกโดและฮาโกดาเตะจำหน่าย ท่านสามารถซื้ออาหารทะเล, ขนมหวาน, เครื่องดื่ม, ของชิ้นเล็กๆและปิ่นโตมื้อกลางวันได้ ร้านขนมหวานที่ได้รับความนิยมของเมืองก็ตั้งอยู่บริเวณนี้เช่นกัน