โบราณสถานโอฟุเนะ อยู่ห่างจากโบราณสถานคาคิโนะชิมะไปประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ ซากที่อยู่อาศัยจำนวนมากถูกค้นพบ ณ โบราณสถานนี้ ซึ่งคาดว่ามีอายุในช่วงราว 4,000 – 5,500 ปีก่อน โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในเดือนกรกฎาคม ปี 2021

เอกลักษณ์ของโบราณสถานโอฟุเนะคือ ซากของที่อยู่อาศัยโบราณขนาดมหึมา โดยซากที่มีขนาดใหญ่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่า 10 เมตร ลึกมากกว่า 2 เมตร นอกจากนี้ ยังพบว่ามีซากที่อยู่อาศัยที่ต่างสมัยกันตั้งขึ้นทับซ้อนบนพื้นที่เดียวกัน แสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยของคนในบริเวณนั้นเป็นช่วงเวลายาวนาน