อุทยานแห่งชาติโอนุมะใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาทีโดยรถไฟด่วน JR จากฮาโกดาเตะ ภูมิทัศน์มีทั้งภูเขาไฟโคมะงะทาเคะที่ยังคุกรุ่น, ทะเลสาบและเกาะต่าง ๆ ซึ่งเป็นจุดชมวิวของฮอกไกโดที่ใคร ๆ ต่างหมายปอง เดินลุยท่ามกลางธรรมชาติ, ปีนเขา, ปั่นจักรยาน, พายเรือแคนู, เล่นสกี, ตะลุยหิมะ-ท่านสามารถสัมผัสกิจกรรมที่หลากหลายตามฤดูกาล