สวนสาธารณะแห่งนี้มีสวนสไตล์ญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วยอาคารเก่าแก่สไตล์ญี่ปุ่นและไม้ประดับอีกมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใบไม้ในฤดูใบไม้ร่วงของที่นี่น่าตื่นตามาก ระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งไฟในสวน ซึ่งช่วยสร้างบรรยากาศเหมือนฝัน