ศาลเจ้ายุคุระสร้างขึ้นราวกลางศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาบ่อน้ำร้อนยุโนคาวะ ตั้งอยู่ใกล้กับป้ายรถรางยุโนะคาวะ ซุ้มประตูโทริอิสีแดงขนาดใหญ่และซุ้มประตูเล็กที่เรียงเป็นแนวยาวไปยังศาลเจ้าอินารินั้นจะดึงดูดความสนใจของท่าน ท่านสามารถลองทำเครื่องรางนำโชคได้