ที่ “ศูนย์วัฒนธรรมโจมงฮาโกดาเตะ” พิพิธภัณฑ์ศิลปะที่จัดแสดงโดกุ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ 3,500 ปีก่อนและเป็นสมบัติประจำชาติของญี่ปุ่น คุณสามารถเข้าร่วมทดลองประสบการณ์ทำสิ่งของในสมัยโจมงได้
เริ่มจากเลือกรายการที่ต้องการทดลองประสบการณ์ และซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ตรงทางเข้าอาคาร และตรงไปที่บูธทดลองประสบการณ์

[รายการทดลองประสบการณ์หลัก]
ทำจี้รูปมากาทามะ (นำหินลื่นมาขัดเพื่อขึ้นรูปร่าง จากนั้นร้อยเชือกเพื่อทำเป็นจี้ประดับ)
ทำเครื่องประดับจากเชือกสาน (สานเชือกหลากหลายสี ทำเป็นสายคล้อง เป็นต้น)
ทำเครื่องปั้นดินเผาขนาดจิ๋ว (ทำเครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีการแบบโบราณ และแต่งลายด้วยการกดเกลียวเชือก) *การทดลองประสบการณ์นี้ระงับการให้บริการอยู่