โบราณสถานคาคิโนะชิมะ ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างของ “ศูนย์วัฒนธรรมโจมงฮาโกดาเตะ” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงสมบัติประจำชาติ โบราณสถานแห่งนี้มีความสำคัญมากเนื่องจากถูกค้นพบว่าเป็นชุมชนที่เคยมีการอาศัยอยู่ยาวนานตั้งแต่ในช่วง 3,000 – 9,000 ปีก่อน โบราณสถานแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกในเดือนกรกฎาคม ปี 2021

เอกลักษณ์ที่ชัดเจนของแหล่งโบราณสถานนี้คือ ซากโบราณสถานที่เกิดจากการก่อดินเป็นรูปอักษรตัวยูในภาษาอังกฤษ ซากโบราณสถานนี้เป็นหนึ่งในซากโบราณสถานขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีความยาว 190 เมตร กว้าง 120 เมตร ในคันดินมีการค้นพบเครื่องใช้ทำจากหินและดินเผา รวมถึงพบรูที่คาดว่าเป็นสุสานอยู่ภายใน บริเวณใจกลางด้านในของซาก จะถูกก่อให้มีลักษณะสูงขึ้นเล็กน้อยเหมือนกับเนินเขาของผู้ส่งลูกในกีฬาเบสบอล คาดว่าจุดนี้เป็นสถานที่พิเศษใช้สำหรับภาวนาขอพร