พิพิธภัณฑ์

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของฮาโกดาเตะ ฮอกไกโด ให้มากขึ้นด้วยการไปเยือนพิพิธภัณฑ์ต่างๆ

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า