เทศกาลนี้เป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นสุดฤดูร้อนในฮาโกดาเตะ จัดขึ้น ณ รีสอร์ทน้ำพุร้อนยุโนะคาวะ ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 ศาลมิโคะชิจะถูกแห่ไปรอบๆ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อเทพเจ้าแห่งน้ำพุร้อน และมีการลอยโคมในแม่น้ำมัทสึคุระซึ่งไหลผ่านบริเวณรีสอร์ท คุณจะหลงใหลไปกับความงามของโคมที่ลอยไปตามแม่น้ำอย่างช้าๆ ด้านนอกชายฝั่งมีการแสดงดอกไม้ไฟ ทำให้ท้องทะเล แม่น้ำ และน้ำพุร้อนเต็มไปด้วยสีสันในเวลาเดียวกัน