เป็นการแข่งวิ่งมาราธอนตามแนวชายฝั่งและถนนต่าง ๆ ในฮาโกดาเตะ โดยผ่านแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จำนวนคนที่รับสมัครสำหรับฟุลมาราธอนและฮาฟมาราธอนมีประมาณ 8,000 คน ทัศนียภาพที่งดงามระหว่างทาง รวมถึงอาหารเลิศรส ทำให้ที่แห่งนี้ได้รับความนิยมจากเหล่านักวิ่งทั่วประเทศและจากต่างประเทศด้วย