ภูเขาไฟเอซัน ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของฮาโกดาเตะนั้นมีชื่อเสียงเพราะมีดอกซึซึจิที่งดงาม ดอกซึซึจิจะบานในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน เวลานั้น ตีนภูเขาจะกลายเป็นสีแดงสดแข่งกับมวลดอกไม้สีชมพู ในวันอาทิตย์ของปลายเดือนพฤษภาคม จะมีงานประจำปีที่สวนสาธารณะซึซึจิ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและมีการร้องเพลงยอดนิยมบนเวทีที่สร้างขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ การเดินทางจากท่าอากาศยานฮาโกดาเตะมายังสวนสาธารณะซึซึจินั้นใช้เวลาประมาณ 40 นาที