นี่คืองานฤดูร้อนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในฮาโกดาเตะ มีการแสดงดอกไม้ไฟที่ท่าเรือในวันแรก วะโชย ฮาโกดาเตะ คือขบวนพาเหรดที่มีผู้เข้าร่วมเดินขบวนกว่า 20,000 คน ในขบวน จะมีผู้หญิงแต่งกายด้วยชุดกิโมโนเต้นระบำแบบดั้งเดิมของท่าเรือฮาโกดาเตะ บางคนจะเต้นระบำโยสะโค่ย ในขณะที่คนอื่นๆ เต้นระบำปลาหมึก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฮาโกดาเตะ การเต้นระบำปลาหมึกนั้นง่ายมากจนผู้ชมสามารถเข้าร่วมขบวนพาเหรดและเต้นระบำไปด้วยกันได้