เส้นรอบนอกความยาว 1.8 กม. ของคูป้อม ณ ป้อมปราการโกเรียวคาคุซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์จะได้รับการประดับไฟเพื่อให้รูปดาวโดดเด่นออกมา คุณสามารถชมความงามของรูปดาวได้จากมุมสูง เมื่อมองลงมาจากหอชมวิวโกเรียวคาคุที่อยู่ติดกัน ในช่วงกลางฤดูหนาว เมื่อหิมะตกทับถมลงมาในคูป้อมที่กลายเป็นน้ำแข็ง ดาวโกเรียวคาคุจะยิ่งส่องประกายเจิดจ้างดงามยิ่งขึ้น คุณสามารถมาเดินเล่นรอบๆ รูปดาวนี้ได้ในยามเย็น เปิดไฟตั้งแต่เวลา 17.00 น. – 20.00 น.