เทศกาลคริสต์มาสนี้สร้างเสน่ห์ดึงดูดให้กับฤดูหนาวในฮาโกดาเตะ ต้นคริสต์มาสขนาดมหึมาจะถูกนำมาวางไว้ในเรือท้องแบนหน้าโกดังอิฐแดงในบริเวณอ่าว ต้นคริสต์มาสลอยน้ำนี้จะได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยดวงไฟกว่า 50,000 ดวง จนเป็นประกายสว่างไสวงดงาม การประดับไฟจะมีขึ้นทุกวันตลอดการจัดงาน ควบคู่ไปกับการแสดงดอกไม้ไฟ มีร้านขายซุปเล็กๆ ที่ตั้งเรียงรายตามแนวถนนใหญ่คอยให้บริการซุปร้อนๆ