อนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์

ในเมืองฮาโกดาเตะ มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น โบราณสถานที่เก่าแก่กว่า 1 หมื่นปีก่อน และป้อมปราการสไตล์ตะวันตกแห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า