บันทึกการท่องเที่ยวฮาโกดาเตะ

ชาวไต้หวันที่มาเพลิดเพลินกับฤดูต่าง ๆ ในฮาโกดาเตะนั้นบอกต่อให้บรรดานักท่องเที่ยวต่างชาติให้ทราบถึงมนต์สเน่ห์ที่น่าหลงไหลของฮาโกดาเตะ

*บทความนี้เป็นบทความภาษาอังกฤษ

บนสุดของหน้า