ค้นหา

วิธีการขึ้นรถราง เมืองฮาโกดาเตะ

รถราง มีประตูอยู่ 2 ตำแหน่งคือ หน้าและหลัง แต่จะขึ้นจากด้านหลัง

เมื่อขึ้นรถรางแล้ว เข้าไปด้านในจะเจอเครื่องออกตั๋วที่อยู่ด้านขวา เลือกได้ว่าจะหยิบตั๋วหรือใช้บัตร Suica หรือ บัตรไอซีสำหรับการคมนาคมแตะลงไป ถ้าหากมีการแจ้งประกาศถึงจุดที่จะลง ก็ให้กดปุ่มที่เขียนว่า "とまります"

กรุณาดูจออัตราค่าโดยสารที่อยู่ด้านหน้ารถ ท่านจะสามารถตรวจสอบค่าโดยสารได้ ค่าโดยสารจะแสดงในช่องที่อยู่ด้านล่างตัวเลขที่เหมือนกับหมายเลขป้ายที่รถจอดซึ่งระบุอยู่บนตั๋วรถ

หากถึงจุดหมายปลายทางแล้ว ให้เดินไปด้านหน้า ก่อนจะลงกรุณาชำระค่าโดยสารในช่องชำระค่าโดยสารให้ครบถ้วน ไม่มีการทอนเงิน หากใช้บัตรไอซีสำหรับการคมนาคม ก็เพียงแค่แตะลงไปเท่านั้นการชำระก็จะเสร็จสิ้น

รถรางมีทั้งตั๋วรถแบบหนึ่งวันและสองวันที่สามารถขึ้น-ลงไม่จำกัดครั้งได้ หากถือตั้วนี้อยู่กรุณาแสดงตั๋วนี้ให้พนักงานขับทราบ สำหรับตั๋วชนิดนี้สามารถหาซื้อได้จากโรงแรม เคาน์เตอร์สถานที่ท่องเที่ยว หรือ ซื้อได้โดยตรงจากพนักงานขับ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง