ค้นหา

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับ ฮาโกดาเตะ

เรื่องอื่น ๆ ที่ควรทราบเกี่ยวกับ ฮาโกดาเตะ

4 ทางลาดขึ้นเนินแนะนำในฮาโกดาเตะ เมืองแห่งเนิน

4 ทางลาดขึ้นเนินแนะนำในฮาโกดาเตะ เมืองแห่งเนิน

ทางลาดที่ทอดยาวจากเขาฮาโกดาเตะ (Mt. Hakodate) ไปยังตัวเมืองและชายทะเลนี้บอกเล่าถึงความเจริญรุ่งเรืองของฮาโกดาเตะในช่วงสมัยเอโดะถึงสมัยเมจิ (ราวศตวรรษที่ 17 ถึงต้นศตวรรษที่ 20) ทางลาดส่วนใหญ่ไม่บรรจบกันแต่ขนานคู่กันไป บางช่วงกว้างและบางช่วงแคบ ในย่านโมโตมาชิ (Motomachi) นอกจากจะมีอาคารสไตล์ตะวันตกตั้งเรียงรายให้บรรยากาศเหมือนอยู่ต่างแดนไม่เหมือนญี่ปุ่นนี้ ยังมีทางลาดขึ้นเนิน 19 แห่งที่มีบรรยากาศญี่ปุ่นเก่าๆ บทความนี้จะพาไปชมทางลาด 4 แห่ง พร้อมแนะนำโบราณสถานชื่อดังและทิวทัศน์อันยอดเยี่ยมบนทางลาดแต่ละแห่ง