ค้นหา

นักเรียนต่างชาติบอกถึงสถานที่ ๆ พวกเขาชื่นชอบ

นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในฮาโกดาเตะไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่พวกเขาสนใจใคร่รู้จากนั้นจึงเขียนเป็นบทความออกมา

A fun day in the «Kousetsu» Park

A fun day in the «Kousetsu» Park

Eight students from South Korea, China, Taiwan, and Norway visited the Kousetsu Park aflame with beautiful autumn leaves and the relaxing Yunokawa hot springs.


Warning: Undefined array key "menu_6_btn_2_path" in /home/xs191317/hakodate.travel/public_html/th/wp-content/themes/hakodate-city-multi/functions/Translation.php on line 105