เทศกาลดอกซึซึจิเอซัน

恵山つつじ祭り / Esan Tsutsujimatsuri

เทศกาลดอกซึซึจิเอซัน

恵山つつじ祭り / Esan Tsutsujimatsuri

ตารางประจำปีคร่าว ๆ
กลางเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน
ตารางที่กำหนดแน่นอน
2022/5/21 - 2022/6/5 * จะจัดงานโดยเปลี่ยนแปลงเนื้อหาจากปีก่อนๆ

ภูเขาไฟเอซัน ซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของฮาโกดาเตะนั้นมีชื่อเสียงเพราะมีดอกซึซึจิที่งดงาม ดอกซึซึจิจะบานในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจนถึงต้นเดือนมิถุนายน เวลานั้น ตีนภูเขาจะกลายเป็นสีแดงสดแข่งกับมวลดอกไม้สีชมพู ในวันอาทิตย์ของปลายเดือนพฤษภาคม จะมีงานประจำปีที่สวนสาธารณะซึซึจิ ซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและมีการร้องเพลงยอดนิยมบนเวทีที่สร้างขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ การเดินทางจากท่าอากาศยานฮาโกดาเตะมายังสวนสาธารณะซึซึจินั้นใช้เวลาประมาณ 40 นาที

โทรศัพท์

0138-85-2331

หมายเลขนี้ใช้สำหรับโทรสอบถามเท่านั้น ไม่สัมพันธ์กับที่อยู่ที่ปรากฏ
(ไม่สามารถติดตั้งในระบบนำทางของพาหนะได้)

ที่อยู่

Kashiwano-cho, Hakodate

การเดินทางจากสถานีฮาโกดาเตะ

  • เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมงโดยรถบัสจากสถานีฮาโกดาเตะลงป้าย "Esan Tozanguchi"
  • เดินเท้า 15 นาที
    *กรุณาตรวจสอบรายละเอียดกับศูนย์บริการรถบัสหน้าสถานีฮาโกดาเตะ
    (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 75 นาทีโดยรถยนต์)

มีที่จอดรถ

เว็บไซต์

ฤดูใบไม้ผลิ
บนสุดของหน้า