สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนฮาโกดาเตะ อยู่ในตรอกน้ำพุร้อนยุโนะคาวะ ซึ่งมีลิงญี่ปุ่นอาศัยอยู่มากมาย ในฤดูหนาว สระจะเต็มไปด้วยน้ำพุร้อน ท่านจะได้เห็นลิงน้อยใหญ่แช่น้ำร้อนอย่างมีความสุข มันช่างเป็นภาพที่ช่างน่าเอ็นดู โดยเฉพาะในวันที่มีหิมะตก