วัดนี้เป็นวัดที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น สร้างขึ้นเมื่อปี 1915 และถูกกำหนดให้เป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญแล้ว กระเบื้องหลังคาสีดำมันวาวขนาดใหญ่งดงามน่าประทับใจ