Muzium ini mempamerkan karya yang bertemakan “seni di Hokkaido selatan,” “seni dan kaligrafi Timur,” dan “seni moden berkaitan dengan watak dan simbol.” Ia mengandungi karya Kaneko Otei, jurukhat terkemuka Jepun.