บ่อน้ำพุร้อน

คุณจะได้พบบ่อน้ำพุร้อนตามธรรมชาติอยู่ทั่วไปรอบๆ ฮาโกดาเตะ

จุดชมวิว
บนสุดของหน้า