มีรายการว่าพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทั่วโลก
สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างการท่องเที่ยว กรุณาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อตามปกติโดยสวมหน้ากากเพื่อป้องกันการไอจามและล้างมือ
[img id=176501]

==>โปสเตอร์สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

==>Information Regarding Coronavirus (Hokkaido government)

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ได้เปิดสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตลอด 24 ชั่วโมง 365 วัน กรุณาโทรศัพท์ติดต่อมาในกรณีที่ต้องการข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวและความช่วยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินซึ่งรวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ เราให้บริการเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาเกาหลี

Japan Visitor Hotline 050-3816-2787

==>Coronavirus (COVID-19) advisory information(JNTO)

==>Twitter @JapanSafeTravel

==>安心访日JapanSafeTravel
[img id=175450]
==>PDF

==>มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ในฮาโกดาเตะ