มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ในฮาโกดาเตะ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่(COVID-19) ในฮาโกดาเตะ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่พัก และร้านอาหารส่วนใหญ่ในเมืองฮาโกดาเตะ ได้ดำเนินมาตรการรับมือการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตามแนวทางที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดในแต่ละประเภทธุรกิจ

ในที่นี้ ขอแนะนำมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวหลักและโรงแรมที่พักต่างๆ ในฮาโกดาเตะได้ดำเนินการ
==>Business information of tourist facilities in Hakodate

รถกระเช้าภูเขาฮาโกดาเตะ
 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • การจำกัดจำนวนผู้โดยสารรถกระเช้าลงเหลือประมาณ 50% จากจำนวนที่รับได้สูงสุด 125 คน

 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]
 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  * มารยาทในการไอจาม–เมื่อจะไอหรือจาม ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า ทิชชู หน้ากาก หรือแขนเสื้อปิดปากและจมูกเอาไว้

  โกดังอิฐแดงคาเนโมริ
 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • ประชาสัมพันธ์แนะนำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ทุกๆ 30 นาทีตลอดเวลาเปิดให้บริการ

 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]
 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  หอคอยโกเรียวคาคุ * ปิดบริการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด
 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่
 • ลดจำนวนผู้โดยสารลิฟต์จาก 30 คนลงเหลือ 15 คน

 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]
 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  HAKODATE KOKUSAI HOTEL
 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแขก
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่

 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]
 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  HAKODATE Umi-no-Kaze
 • การติดตั้งน้ำยาฆ่าเชื้อ
 • การทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณด้านในสถานที่
 • การหมุนเวียนระบายอากาศ
 • การป้องกันการกระเด็นของละอองของเหลวด้วยการติดตั้งม่านพลาสติก ฯลฯ
 • การป้องกันไม่ให้แขกอยู่ใกล้ชิดแออัดในบริเวณเดียวกัน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของแขก
 • การสวมหน้ากากอนามัยของเจ้าหน้าที่
 • การตรวจเช็คสภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่

 • [มาตรการที่ขอความร่วมมือจากแขก]
 • การสวมหน้ากากอนามัย
 • การฆ่าเชื้อโรคที่มือ
 • การเว้นระยะห่างระหว่างกันกับคนอื่น
 • การขอให้ผู้ที่มีอาการไข้หรือไอจาม ฯลฯ งดเข้าใช้บริการ
 • การส่งเสริมให้รักษามารยาทในการไอจาม
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยเครื่องก่อนเข้าสถานที่
 • การใช้ถุงมือในร้านอาหาร
 • ==>คำอธิบายโดยละเอียด

  นอกจากนี้ เมืองฮาโกดาเตะได้เรียกร้องให้ประชาชนและผู้ที่มาเยี่ยมเยียน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ==>PDF

  2021.2.1

  บนสุดของหน้า