เมื่อเที่ยวชมเมืองฮาโกดาเตะจะเกิดความสะดวกเมื่อใช้บริการรถรางและรถบัส ในที่นี้ขออธิบายขั้นตอนการโดยสารเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน

ขึ้นรถจากประตูด้านหลังและรับตั๋วซึ่งระบุหมายเลขป้ายหยุดรถที่คุณขึ้นโดยสารมา เมื่อมีประกาศชื่อป้ายหยุดรถที่คุณต้องการลง กดกริ่งแจ้งว่าจะลงรถ ตรวจสอบค่าโดยสารบนป้ายด้านหน้าตามหมายเลขบนตั๋ว เมื่อจะลงรถหยอดเงินจำนวนดังกล่าวลงในกล่องค่าโดยสาร

==>วิธีการโดยสารรถรางในฮาโกดาเตะ

==>วิธีการโดยสารรถรางและรถบัส

เมื่อใช้ตั๋วโดยสาร 1 วันหรือ 2 วัน ตอนลงรถเพียงแสดงตั๋วเท่านั้น และสามารถโดยสารไม่จำกัดจำนวนครั้งในระยะเวลาของจำนวนวันดังกล่าว หาซื้อได้ที่โรงแรม ศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว และภายในรถ มีแบบที่ใช้เฉพาะรถรางและแบบที่ใช้ได้ทั้งรถรางกับรถบัส

==>การคมนาคม

==>ตั๋วโดยสารรถราง 1 วัน